Voordelen
  • Besparing oplopend tot 88% op uw premie in combinatie met een verzuimpolis
  • Geen premiestijgingen, doordat de premie voor drie jaar vast staat
  • Actieve ondersteuning bij re-integratie om uw zieke medewerker weer aan het werk te krijgen
  • Vrijheid om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers te re-integreren en om zelf sancties op te leggen op de uitkering bij onvoldoende re-integratie-inzet
  • Juridische ondersteuning bij de rol die u als eigenrisicodrager heeft
 

Wegwijs in de WGA

WGA - Hoe werkt het?

Sinds 1 januari 2004 dient u uw zieke werknemer niet één, maar twee jaar lang door te betalen. Na twee jaar ziekte bepaalt het UWV wat een arbeidsongeschikte werknemer nog kan verdienen. Ligt het inkomen van de werknemer tussen 35 en 80% van het laatstverdiende loon en is er voldoende herstelkans, dan valt de werknemer onder de WGA-regeling. Ook volledig arbeidsongeschikte werknemers met voldoende herstelkans, vallen onder de WGA. Sinds de invoering van de WIA eind 2005 kan iedere werkgever kiezen of zij het risico van arbeidsongeschiktheid van haar werknemers wil onderbrengen bij het UWV, of dat de werkgever zelf het risico wil dragen.

Wat is eigenrisicodragerschap?

Als u zelf het financiële risico op arbeidsongeschiktheid van uw (ex)werknemers wilt dragen dan heet dat eigenrisicodragerschap voor de WGA. Eigenrisicodragerschap houdt in dat u als werkgever de eerste 10 jaar van uw arbeidsongeschikte werknemer verantwoordelijk bent voor zijn WGA-uitkering. U kunt alleen eigenrisicodrager worden voor werknemers die op hun eerste ziektedag bij u in dienst zijn en/of waren. Als eigenrisicodrager betaalt u een basispremie aan het UWV en bent daarnaast zelf verantwoordelijk voor de financiering van de eerste 10 jaar dat uw werknemer arbeidsongeschikt is.

Hoe wordt u eigenrisicodrager?

Indien u besluit eigenrisicodrager te worden dan moet u uit de huidige UWV-regeling stappen. Dit kunt u tweemaal per jaar aanvragen bij de Belastingdienst: vóór 1 april en vóór 1 oktober van ieder jaar. Als u de aanvraag tijdig indient dan wordt u na goedkeuring door de Belastingdienst per 1 januari eigenrisicodrager. Kiest u ervoor eigenrisicodrager te worden, dan kunt u zich hiertegen verzekeren.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over WGA en eigenrisicodragerschap? De specialisten van Aon ondersteunen u graag. Neem voor meer informatie contact op met Roberto van Eijken op telefoonnummer 071-3643169. Mailen kan ook naar: roberto.van.eijken@aon.nl

 
 

Meer informatie?

Roberto van Eijken
Tel 071 - 364 31 69
E-mail: roberto.van.eijken@aon.nl