Voordelen
  • Lage premie door collectieve inkoop
  • Verzuimverzekering en Arbo-dienstverlening in één
  • Meeverzekeren van 65-plussers
  • Per medewerker tot € 5.000,- reïntegratiebudget
  • Begeleidingsproces Poortwachterproof (u voldoet aan uw reïntegratieverplichting)
  • Online ziekmelden en inzicht in verzuimdossiers
  • Gratis verhaalsrechtsbijstand
  • Overlijdensdekking meeverzekerd
 

Stop Loss

De Verzuimverzekering Stop Loss keert uit zodra het doorbetaalde loon bij ziekte hoger is dan het voor de verzekering vastgestelde eigen risico in geld. De hoogte van dit eigen risico kunt u zelf bepalen. Deze verzekering is vooral geschikt voor grotere werkgevers.

Eigen risico (in geld)

Het eigen risico in geld (ook wel eigen behoud genoemd) is een percentage van de totaal verzekerde loonsom. Om dit percentage vast te stellen, houden we rekening met het dekkingspercentage dat u kiest. Deze verzekering keert in principe niet meer uit dan tweemaal het eigen risico. Tegen een premietoeslag kunt u een ongemaximeerde uitkering verzekeren.

Dekkingspercentage

Eerste jaar: keuze uit 70, 80, 90 en 100% van de verzekerde loonsom
Tweede jaar: keuze uit 70 en 100% van de verzekerde loonsom

 
 

Meer informatie?

Roberto van Eijken
Tel 071 - 364 31 69
E-mail: roberto.van.eijken@aon.nl