Voordelen
  • Lage premie door collectieve inkoop
  • Verzuimverzekering en Arbo-dienstverlening in één
  • Meeverzekeren van 65-plussers
  • Per medewerker tot € 5.000,- reïntegratiebudget
  • Begeleidingsproces Poortwachterproof (u voldoet aan uw reïntegratieverplichting)
  • Online ziekmelden en inzicht in verzuimdossiers
  • Gratis verhaalsrechtsbijstand
  • Overlijdensdekking meeverzekerd
 

Extra dekkingen

Extra dekkingen zonder extra premie

Als u een van onze verzuimverzekeringen afsluit, profiteert u van de volgende extra dekkingen. U hoeft hiervoor geen extra premie te betalen.

Overlijdensuitkering

Als u een verzuimverzekering afsluit, heeft u recht op een extra eenmalige uitkering in geval van overlijden van een van uw medewerkers.

Rechtsbijstand

De verzuimverzekering biedt dekking voor rechtsbijstand bij:

  • Verhaal van loonschade op aansprakelijke derden;
  • Conflicten met medewerkers over de loondoorbetalingplicht en andersoortige conflicten met medewerkers die betrekking hebben op verzuim (in de vorm van juridische adviesbijstand).

Reïntegratiebudget

In 2002 werd de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. De wet is in het leven geroepen om langdurig (ziekte)verzuim tegen te gaan. Als werkgever heeft u volgens deze wet een reïntegratieverplichting. Dit betekent dat u verplicht bent actie te ondernemen wanneer een werknemer verzuimt. Bij (dreigend) langdurig verzuim kunnen de kosten hoog oplopen. Daarom biedt onze verzuimverzekering in geval van reïntegratie standaard € 2.500,- vergoeding per medewerker per jaar. Als u kiest voor de Arbo-dienstverlening van Aon, dan verdubbelen wij de vergoeding naar € 5.000,- per medewerker per jaar!                                 

 
 

Meer informatie?

Roberto van Eijken
Tel 071 - 364 31 69
E-mail: roberto.van.eijken@aon.nl