Voordelen
  • Lage premie door collectieve inkoop
  • Verzuimverzekering en Arbo-dienstverlening in één
  • Meeverzekeren van 65-plussers
  • Per medewerker tot € 5.000,- reïntegratiebudget
  • Begeleidingsproces Poortwachterproof (u voldoet aan uw reïntegratieverplichting)
  • Online ziekmelden en inzicht in verzuimdossiers
  • Gratis verhaalsrechtsbijstand
  • Overlijdensdekking meeverzekerd
 

Conventioneel

De Verzuimverzekering Conventioneel keert uit zodra het ziekteverzuim van de medewerker langer duurt dan het aantal werkdagen waarvoor u het eigen risico draagt. Deze verzekering is vooral geschikt voor werkgevers met een loonsom tot ongeveer 1,5 miljoen euro. U kunt zelf uw eigen risico en het dekkingspercentage bepalen.

Eigen risico (in werkdagen)

Bij de bepaling van het eigen risico heeft u de keuze uit 10, 30, 65, 130 en 260 werkdagen. Hoe langer de eigen risicotermijn, des te lager uw premie.

Dekkingspercentage

Eerste jaar: keuze uit 70, 80, 90 en 100% van de verzekerde loonsom
Tweede jaar: keuze uit 70 en 100% van de verzekerde loonsom

 
 

Meer informatie?

Roberto van Eijken
Tel 071 - 364 31 69
E-mail: roberto.van.eijken@aon.nl