Voordelen
  • Lage premie door collectieve inkoop
  • Verzuimverzekering en Arbo-dienstverlening in één
  • Meeverzekeren van 65-plussers
  • Per medewerker tot € 5.000,- reïntegratiebudget
  • Begeleidingsproces Poortwachterproof (u voldoet aan uw reïntegratieverplichting)
  • Online ziekmelden en inzicht in verzuimdossiers
  • Gratis verhaalsrechtsbijstand
  • Overlijdensdekking meeverzekerd
 

Arbodienstverlening

U kunt zowel de Conventionele- als de Stop Loss verzekering uitbreiden met Arbo-dienstverlening van Aon. Op die manier bent u niet alleen verzekerd voor de doorbetaling van het salaris van uw verzuimende medewerker, maar krijgt u ook de verplichte deskundige Arbo-dienstverlening vergoed. Als u kiest voor de uitbreiding met Arbo-dienstverlening van Aon, brengt u bovendien de afwikkeling van uw financiële loonschade en de verzuimbegeleiding in één hand.

 
 

Meer informatie?

Roberto van Eijken
Tel 071 - 364 31 69
E-mail: roberto.van.eijken@aon.nl